Om Erhverv Gribskov Industri

  • ErhvervGribskovs Industrinetværk har fokus er på sparring mellem direktører for industrivirksomheder omkring bl.a. risikovillig kapital, medarbejderkompetencer, LEAN, ledelse, strategi og forretningsudvikling.
  • Gribskov Erhvervscenter A/S netværket og sikrer, at der er høj kvalitet ved møder mm, samt  sørger for relevanet præsentationer for netværket hver gang.
  • Møderne forventes afviklet sådan, at vi besøger medlemsvirksomhederne på skift.